Organizacija i naplata parkiranja

Obavijest o radu blagajne i reklamacija

Blagajna radi na adresi Virovitica, Trg bana J. Jelačića 21 – drugi kat. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 7 do 15 h.

Kontakt osoba

Josip Modrić – Tel: 033 800 199

Parkirni automati

Automat za naplatu parkiranja prima kovanice od 0,10€, 0,20€, 0,50€, 1€ i 2€.  Automat ne vraća kovanice. Maksimalan iznos nije ograničen, tako da se može kupiti karta i za više sati parkiranja. Kupljenu kartu treba vratiti u vozilo i vidljivo ju istaknuti ispod vjetrobranskog stakla.

Vrijeme naplate

Vrijeme naplate parkiranja za sve zone od ponedjeljka do petka je 7:00-19:00 , a subotom je 7:00-14:00. Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu parkirnu kartu istaknuti ispod vjetrobranskog stakla u roku 5 min od parkiranja vozila.

Preuzmite HAK-ovu aplikaciju na vaš mobilni uređaj za brzo i jednostavno plaćanje parkiranja SMS-om. (Google play i App Store)

Google Play App Store

E-parking

Od 01.01. 2019. godine možete platiti parkiranje na javnim površinama putem aplikacije Bmove. Bmove je brza i jednostavna aplikacija koja ti omogućuje plaćanje parkiranja po čitavoj Hrvatskoj bez dodatnih troškova. Možete je početi koristiti u samo par minuta tako da je preuzmete na svoj pametni telefon i registrirate se. Aplikacija će te voditi kroz sve potrebne korake prijave.

Od 20.08.2020. godine moguće je plaćanje parkinga u Virovitici putem Aircash-a. Moguća je kupnja satnih i cjelodnevnih karata.

Aircash je jednostavna, brza i sigurna aplikacija koja omogućuje svojim korisnicima da spreme novac na svoj digitalni Aircash Novčanik te novcem iz vlastitog novčanika samo jednim klikom trenutačno pošalju novac drugim korisnicima, plaćaju usluge igara, lutrija, cestarina, bonova. Korisnik može primati novac od drugih korisnika i zatim raspolagati njime po želji – primljeni novac je moguće u cijelosti ili dijelom isplatiti, proslijediti nekom drugom, kupovati. I to sve je moguće u samo par sekundi.

Aircash

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja

Zone naplate parkiranja u Virovitici

0. ZONA (SMS: (SMS: 708330) – 0,50€/h 0.ZONA (SMS:708337) – 5€ )

1. ZONA (SMS: (SMS: 708331) – 0,30€/h 1.ZONA (SMS:708338) – 3€)

2. ZONA (SMS: (SMS: 708332) – 0,20€/h 2.ZONA (SMS:708339) – 2€ )


Ova karta informativnog je karaktera i služi samo kao gruba procjena zona naplate parkiranja do razine potrebne za osnovno snalaženje i ne služi za izradu preciznih izmjera.

CJENIK PARKIRNIH KARATA

Ovaj Cjenik primjenjuje se od 05. siječnja 2023. godine.

Cijena jednokratne parkirne karte za jedan sat parkiranja iznosi:

0. zona0,50€
1. zona0,30€
2. zona0,20€

Cijena cjelodnevne povlaštene parkirne karte iznosi:

0. zona5€
1. zona3€
2. zona2€

Cijena povlaštene mjesečne i godišnje parkirne karte
Stanari koji imaju prebivalište u ulicama u kojima su odgovarajuće zone naplate parkiranja.

Mjesečna kartaPolugodišnja kartaGodišnja karta
Zona 0.9,30€46,50€79,70€
Zona 1.6,70€35,90€59,80€
Zona 2.4,70€22,60€39,90€

Stanari prema prebivalištu stanara u ulicama/trgovima u kojima se naplaćuje parkiranje neovisno o zoni naplate parkiranja.

Mjesečna kartaPolugodišnja kartaGodišnja karta
Zona 0.4,00€-33,20€
Zona 1.4,00€ -33,20€
Zona 2.4,00€-33,20€

Zaposlenici kojima je sjedište rada u odgovarajućoj zoni naplate parkiranja, obrtnika i obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa područja grada Virovitice.

Mjesečna kartaPolugodišnja kartaGodišnja karta
Zona 0.13,30€66,40€112,90€
Zona 1.9,30€46,50€79,70€
Zona 2.6,70€33,20€53,10€

Pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište ili ispostavu na području grada Virovitice.

Mjesečna kartaPolugodišnja kartaGodišnja karta
Zona 0.20,00€106,20€200,00€
Zona 1.13,30€79,70€133,80€
Zona 2.8,00€ 39,90€66,40€

Vozila osoba s invaliditetom koja nemaju istaknutu posebnu oznaku znaka pristupačnosti sukladno zakonu i koja ne koriste posebno označena parkirališna mjesta namijenjena za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a koji imaju prebivalište na području grada Virovitice.

Mjesečna kartaPolugodišnja kartaGodišnja karta
Zona 0.5,40€26,60€46,50€
Zona 1.4,70€22,60€39,90€
Zona 2.3,40€18,60€33,20€

Cijena parkiranja za rezervirana parkirališna mjesta na 24sata/dan određuje se za polugodišnje i godišnje vremenski određeno parkiranje. Parkiranje putem rezerviranih parkirališnih mjesta uređuje se posebnim ugovorom. Na pojedinom javnom parkiralištu može biti maksimalno 5 % rezerviranih parkirališnih mjesta.

Parkiranje0. zona1. zona
polugodišnje470,00€400,00€
godišnje730,00€600,00€

Cijena parkirne karte za zaustavljanje i parkiranje teretnih i drugih vozila na posebno uređenom parkiralištu – terminalu pri carinjenju vozila i robe, za dnevno 24-satno parkiranje jednokratno. Prilikom zaustavljanja i parkiranja vozila na prostoru, prvih pola sata zaustavljanja i parkiranja ne naplaćuje se. Vrijeme ulaska i izlaska sa prostora terminala kontrolira ovlaštena osoba organizatora parkiranja te korisniku izdaje potvrdu o korištenju terminala koja sadrži navedene podatke.

VozilaCijena terminala
Vozila s dvije osovine (osobni automobili i kombi vozila do 3500 kg)7,00€
Vozila s dvije osovine (kamioni preko 3500 kg)15,00€
Vozila s tri osovine i više (šleperi i prikoličari preko 3500 kg)20,00€

Trošak izdavanja pokaza/naljepnica za osobe s invaliditetom koje imaju pravo na 2 sata besplatnog parkiranja utvrđuje se u iznosu od 6,70€ s PDV-om..

* Sve cijene su iskazane u apsolutnom iznosu – cijena s PDV-om.
* Cijene su iskazane za jedno vozilo korisnika

    ×
    Skip to content