Dokumenti

Zakoni, pravilnici, uredbe, odluke

Odluka o organizaciji i naplati parkiranja u gradu Virovitici („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 12/14)
Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/11)

Obrasci, zahtjevi

pdf Popis donacija za 2021. godinu
Preuzmi (Word)

pdf Godišnje izvješće o radu Poslovnog parka Virovitica za 2019. godinu
Preuzmi (pdf)

pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Preuzmi (zip)

pdf Popis donacija za 2019. godinu
Preuzmi (pdf)

pdf Javni natječaj Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za dodjelu donacija u 2020. godini
Preuzmi (zip)

pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Preuzmi (zip)

pdf Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu
Preuzmi (pdf)

pdf Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Preuzmi (pdf)

pdf Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Preuzmi (csv)

pdf Donacije dodijeljene u 2018. godini (pdf)
Preuzmi

pdf Zahtjev korisnika za ispravak ili brisanje informacije (179.75 KB)
Preuzmi

pdf Zahtjev za vlastitim podacima (126.13 KB)
Preuzmi

pdf Izjava o zaštiti osobnih podataka (205.15 KB)
Preuzmi

csv Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – CSV (17.89 KB)
Preuzmi

pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – PDF (212.17 KB)
Preuzmi

pdf Godišnje izvješće o radu za 2016.g. (8.08 MB)
Preuzmi

pdf Donacije 2017. (250.48 KB)
Preuzmi

csv Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – CSV (18.12 KB)
Preuzmi

pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – PDF (212.29 KB)
Preuzmi

pdf Godišnje izvješće o radu za 2015.g. (1.63 MB)
Preuzmi

pdf Izjava o nepristranosti (777.78 KB)
Preuzmi

doc Opisni izvještaj projekta (74.75 KB)
Preuzmi

doc Financijski izvještaj (74.44 KB)
Preuzmi

pdf Donacije 2016. (57.36 KB)
Preuzmi

pdf Godišnje izvješće povjerenika za informiranje (212.33 KB)
Preuzmi

pdf Godišnje izvješće o radu za 2014.g. (1.52 MB)
Preuzmi

pdf Strateški plan razvoja poduzeća Poslovni park Virovitica d.o.o. 2015. – 2025. (828.60 KB)
Preuzmi

pdf Donacije 2014. & 2015. (57.04 KB)
Preuzmi

pdf Zahtjev za ponovnu uporabu informacije (279.16 KB)
Preuzmi

pdf Zahtjev za ispravak (283.43 KB)
Preuzmi

pdf Zahtjev za pristup informacijama (277.44 KB)
Preuzmi

pdf Donacije – 2013. (37.61 KB)
Preuzmi


 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,48/10,74/11,80/13,158/13,92/14)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,129/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09,153/09,143/12,152/14)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o zaštiti potrošača (41/14)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14)
 • Zakon o trgovini (NN 87/08,96/08,116/08,76/09,114/11,68/13,30/14)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08,125/11)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11,74/13)
 • Odluka o organizaciji i naplati parkiranja u gradu Virovitici (Službeni vjesnik grada Virovitice br. 12/14)
 • Odluka o uređenju prometa (Službeni vjesnik grada Virovitice br.9/10)
 • Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik grada Virovitice br. 3/11)
 • Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik grada Virovitice br. 14/08,2/09,2/11,3/11,11/11)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (Službeni vjesnik grada Virovitice br. 7/12)
 • Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)

×
Skip to content