Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:
Opća bolnica Virovitica, OIB: 82844035780, Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica

Registar ugovora o javnoj nabavi

U Registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a. POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. kao javni naručitelj obvezan je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene voditi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Svaki građanin bez prethodne registracije može pregledavati registre ugovora svih javnih naručitelja. Registar ugovora nalazi se na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Dokumenti

pdf Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Preuzmi

pdf Plan nabave za 2019. godinu
Preuzmi

pdf Plan nabave za 2018. godinu
Preuzmi

pdf Ispravak Plana nabave za 2017.g.
Preuzmi

pdf Registar ugovora 2017. (97.83 KB)
Preuzmi

pdf Plan nabave 2017. (54.51 KB)
Preuzmi

pdf Plan nabave 2016. (233.69 KB)
Preuzmi

doc Plan nabave 2015. (58.00 KB)
Preuzmi

pdf Javna nabava – dokument (62.45 KB)
Preuzmi

pdf Plan nabave – 2014. (103.84 KB)
Preuzmi

pdf Plan nabave – 2013. (78.27 KB)
Preuzmi

pdf Plan nabave – 2012. (62.28 KB)
Preuzmi

    ×
    Skip to content