Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:
Opća bolnica Virovitica, OIB: 82844035780, Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica

Registar ugovora o javnoj nabavi

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa:330-01-11-02/01, ur. broj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. G(NN 32/11) objavljujemo pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.


Dokumenti

pdf Plan nabave za 2018. godinu
Preuzmi

pdf Ispravak Plana nabave za 2017.g.
Preuzmi

pdf Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Preuzmi

pdf Registar ugovora 2017. (97.83 KB)
Preuzmi

pdf Plan nabave 2017. (54.51 KB)
Preuzmi

pdf Plan nabave 2016. (233.69 KB)
Preuzmi

doc Plan nabave 2015. (58.00 KB)
Preuzmi

pdf Javna nabava – dokument (62.45 KB)
Preuzmi

pdf Plan nabave – 2014. (103.84 KB)
Preuzmi

pdf Plan nabave – 2013. (78.27 KB)
Preuzmi

pdf Plan nabave – 2012. (62.28 KB)
Preuzmi

×