Korištenje protupožarnih aparata

Protupožarni aparati su jednostavni uređaji , ali je tragikomično koliko je malo ljudi sposobno ih ispravno upotrijebiti.Nerijetko imamo priliku da nakon požara čujemo žalopojke i kritike na račun “neispravnih” aparata , a po pravilu se pokaže da su aparati bili ispravni, ali su pogrešno upotrijebljeni.

NAJČEŠĆE, DOGAĐAJU SE DVIJE SITUACIJE:

– aparat je ispravan , ali ga korisnik nije znao aktivirati
– aparat je ispravno aktiviran , ali je pogrešno upotrijebljen

aparatiIako slični vanjskim izgledom, aparati se razlikuju jer se na različite načine aktiviraju i koriste u različitim situacijama. Najčešće se susrećemo sa dva tipa aparata, takozvanim “S” aparatima čije sredstvo za gašenje je suhi prah (soda bikarbona) i CO2 aparatima, čije sredstvo za gašenje je plin (ugljični dioksid). Sve se to može lijepo pročitati na naljepnicama aparata , ali kad je “frka” i kad adrenalin učini svoje, naljepnice malo pomažu.

Znači, kao prvo treba naučiti vizualnu razliku između ovih aparata, a da bi to i upamtili, trebamo se upoznati sa osnovnim principima njihovog rada.

CO2 aparat

– ispunjen je plinom, ugljičnim dioksidom, koji je zbog vrlo visokog pritiska unutar boce u tekućem stanju. Kad aktiviramo ovaj aparat, ugljični dioksid iz tekućeg prelazi u plinovito stanje, pri čemu treba toplinu koju oduzima od okoline. Zbog toga je temperatura plina na izlazu iz aparata nekoliko desetaka stupnjeva ispod nule uslijed koje svu vlagu iz zraka pretvara u led kojeg vidimo u obliku bijelih kuglica nepravilnih oblika. Upravo taj led, iako koristan ima i svoju štetnu stranu. Ako ventil na boci nije dovoljno otvoren, suženi otvor sapnice će se jednostavno zalediti i zaustaviti isticanje plina iz boce. Niska temperatura plina i stvaranje leda kojeg često nazivaju “suhi led”, osnovni su razlozi zbog kojih CO2 aparati imaju ventil sa kotačićem i rukohvat za karakterističnu plastičnu mlaznicu koja se širi pri kraju kao metla. Nedovoljno otvaranje ventila je najčešća greška prilikom aktiviranja CO2 aparata.

Upamtite! KOTAČIĆ na ventilu CO2 aparata mora se otvoriti do kraja. Zbog vrlo niske temperature mlaznica se mora držati za rukohvat i nikako se iz neposredne blizine ne smije usmjeravati prema ljudima, životinjama i biljkama zato što izuzetno hladan plin može izazvati smrzotine. Nemojte da vas zbuni što neki CO2 aparati nemaju ventil s kotačićem. Da bi se izbjegao problem nedovoljnog otvaranja ventila, mnogi proizvođači na manje aparate umjesto ventila sa kotačićem ugrađuju ventil koji se otvara pritiskom na ručicu. Na malim aparatima (2 i 3 kg) mlaznica je bez rukohvata i fiksirana je za bocu a postoje i verzije malih aparata koji su bez mlaznice.

S aparat

– je ispunjen suhim prahom. Kako suhi prah gasi nije važno, važno je da gasi. Prah kao prah, neće izaći iz boce dok ga nešto ne pogura. Zato se kao pogonsko sredstvo koristi plin pod pritiskom. Kod nekih aparata, u stanju mirovanja pritisak unutar boce je normalan i prah miruje na njenom dnu. U unutrašnjosti gornjeg dijela boce, ispod mehanizma sa ručicom (ili dugmetom), nalazi se jedna manja boca u kojoj se nalazi plin (CO2) pod visokim pritiskom. Kad aktiviramo ovaj aparat kratkotrajnim stiskanjem ručice (ili pritiskom na dugme), prvo se oslobađa plin iz manje boce i ispunjava prostor veće boce, pri čemu izaziva kovitlanje praha unutar boce. Nakon nekoliko sekundi situacija u boci se stabilizira, pritisak se povećava sa normale na 15-20 bara, a suhi prah je u stanju uzvitlane prašine. Znači, tek nakon nekoliko sekundi od aktiviranja ovakav aparat je spreman za djelovanje. A djeluje se tako što se pritiskanjem na ručicu koja se nalazi na mlaznici aparata, prah u kratkotrajnim mlazovima usmjerava na vatru.

U praksi, najčešća greška je da nakon aktiviranja ovakvog aparata, odmah pristupamo gašenju. Iz aparata izađe mala količina praha i nakon toga NIŠTA. Što se dogodilo? Prijevremenim djelovanjem nismo omogućili plinu iz male boce da uskovitla prah u aparatu i on je ostao na dnu boce a plin je istekao van. Ispravan aparat učinili smo beskorisnim. U novije vrijeme sve više se koriste aparati sa suhim prahom koji su pod stalnim pritiskom. Ovi aparati su spremni za djelovanje odmah nakon aktiviranja. Dakle, sada možemo zaključiti da imamo “S” aparate pod stalnim pritiskom i “S” aparate koji radni pritisak postižu tek nekoliko sekundi nakon aktiviranja. Postavlja se pitanje kako ih razlikovati međusobno, a onda i u odnosu na CO2 aparate. Uočimo …. “S” aparat može imati mlaznicu, ali ta mlaznica je bitno drugačija (uža i oblija) od mlaznice kod CO2 aparata.

Ako se na mlaznici nalazi ručica tad možemo posve biti sigurni da u rukama imamo “S” aparat koji nije pod stalnim pritiskom. Mali aparati, do 2 kg, najčešće nemaju mlaznicu, i nije ih lako razlikovati od malih CO2 aparata. Ali, to nije razlog za brigu. To su aparati specijalne namjene, najčešće se koriste u vozilima i mala je mogućnost da slučajno naletimo na takav aparat. Sasvim je normalno očekivati da će vozač koji kupi takav aparat pročitat podatke o njemu na njegovoj naljepnici.

    ×
    Skip to content