Najčešće postavljena pitanja (FAQ)

Dnevna parkirna karta

Što je dnevna parkirna karta?

Dnevna parkirna karta je isprava koju izdaje kontrolor parkiranja. Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila sklopio s isporučiteljem ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne parkirne karte ukoliko je zaustavio vozilo i parkirao na označenom javnom parkiralištu pod naplatom a da pri tome nije koristio satnu kartu ili povlaštenu parkirnu kartu.

Za koju zonu vrijedi dnevna parkirna karta?

Dnevna parkirna karta vrijedi za javno parkiralište s naplatom za koje je izdana i za zonu nižeg ranga parkiranja, a vrijedi do isteka naplate na javnom parkiralištu pod naplatom na dan kada je izdana.

Koliko je iznos dnevne parkirne karte?

Dnevna parkirna karta predstavlja umnožak vremena trajanja parkiranja od trenutka izdavanja dnevne parkirne karte pa do isteka naplate parkiranja tog dana i odgovarajuće cijene jednog sata parkiranja uvećano za troškova izdavanja .

Može li se stornirati dnevna parkirna karta nakon kupnje povlaštene parkirne karte?

Kupnja povlaštene parkirne karte ne oslobađa od obveze plaćanja dnevne parkirne karte.

Povlaštena parkirna karta

Na koje se vrijeme izdaju povlaštene parkirne karte?

Povlaštene parkirne karte izdaju se kao mjesečne, polugodišnje i godišnje parkirne karte, osim povlaštene parkirne karte prema prebivalištu koja se izdaje samo kao godišnja parkirna karta.

Mogu li kupiti povlaštenu parkirnu kartu ako radim kod poslodavca koji ima sjedište u zoni naplate parkiranja , a prometna dozvola glasi na supružnika?

Da. Sukladno Općim uvjetima zaposleniku se može iznimno izdati povlaštena parkirna karta za zaposlenike ako koristi vozilo svog bračnog ili izvanbračnog druga ili roditelja pod uvjetom da stanuju na istoj adresi što dokazuje valjanom osobnom iskaznicom , valjanom prometnom dozvolom i izjavom vlasnika vozila.

Stanujem u zoni naplate parkiranja kao podstanar i osobna iskaznica mi glasi na staru adresu koja je izvan zone naplate parkiranja. Mogu li kupiti povlaštenu parkirnu kartu?

Stanari koji stanuju kao podstanari mogu kupiti kartu uz predočenje uvjerenja o boravištu (ne stariji od 3 mjeseca od predočenja zahtjeva za kupnju) i ugovora o najmu ovjerenog kod javnog bilježnika.

Mogu li kao osoba s invaliditetom koja nema znak pristupačnosti kupiti povlaštenu parkirnu kartu?

Da. Osoba s invaliditetom koja nema pravo na znak pristupačnosti ima pravo kupiti povlaštenu parkirnu kartu pod uvjetom da imaju prebivalište na području grada Virovitice i uz predočenje važeće prometne dozvole, osobne iskaznice i Rješenje o utvrđivanju invaliditeta.

m-parking

M-parking usluga omogućuje vam plaćanje parkiranja putem mobilnog uređaja.

Postoje li dodatni troškovi koje moram platiti ako koristim ovu uslugu?

Osim cijene parkiranja koju morate platiti za svoje vozilo bit će Vam naplaćena i cijena poslane sms poruke koju određuje mobilni operater.

Smatra li se plaćenim parkiranjem slanje SMS poruke?

Ne. Potvrda o kupnji parkirne karte nije poslana već zaprimljena SMS poruka kojom se korisnika obavještava o uspješnosti zatražene kupnje. Ukoliko u roku od 2 minute ne stigne povratna SMS poruka, smatra se da kupnja karte nije uspjela te je korisnik dužan parkiranje platiti drugim načinima plaćanja. Potvrda o kupnji sadrži navedenu registarsku oznaku te je korisniku moguće još jednom provjeriti ispravnost vlastitog unosa.

Platio sam parkiranje putem SMS-a, ali za krivu zonu. Smatra li se takva kupnja parkirne karte ispravna?

Sukladno Općim uvjetima parkirališna karta vrijedi za zonu za koju je izdana (kupljena) i za zonu nižeg ranga parkiranja.

Smatra li se ispravnim plaćanjem parkiranja ako je plaćeno parkiranje, ali za krivu registarsku oznaku vozila?

Takva uplata ne može se smatrati ispravnom budući da parkirnu kartu u tom slučaju nije moguće povezati s registarskom oznakom vozila koju je kontrolor parkiranja u mogućnosti provjeriti,a samim time niti pratiti vrijeme zadržavanja vozila na parkiralištu.

Osobe s invaliditetom koje imaju znak pristupačnosti

Mogu li kao osoba s invaliditetom parkirati vozilo na javnom parkiralištu pod naplatom? Prema Odluci o organizaciji i naplati parkiranja i Općim uvjetima komunalne usluge parkiranja osobe s invaliditetom koje imaju znak pristupačnosti mogu parkirati na javnom parkiralištu pod naplatom bez plaćanja i to tijekom jednog dana u trajanju od 2 sata u kontinuitetu bez vremenskog prekida.

Je li za ostvarivanje prava na besplatno parkiranje od 2 sata za osobe s invaliditetom dovoljno u parkiranom vozilu istaknuti samo znak pristupačnosti?

Ne. Osobe s invaliditetom ovu pogodnost u praksi mogu ostvariti tako da u vozilu uz važeći znak pristupačnosti istaknu i naljepnicu/pokaz koju izdaje organizator parkiranja.

Gdje se može nabaviti pokaz/naljepnica za parkiranje vozila osoba s invaliditetom koje koriste pogodnost na besplatno parkiranje u trajanju od 2 sata?

Naljepnica se može zatražiti na blagajni POSLOVNOG PARKA VIROVITICA d.o.o. u radnom vremenu od 07,00 do 15,00 sati. Osoba s invaliditetom prilikom ove kupnje mora dati na uvid znak pristupačnosti i rješenje na temelju kojeg je znak pristupačnosti izdan bez obzira na prebivalište ili boravište u gradu Virovitici.

Moram li biti vlasnik vozila da bi ostvario ovu pogodnost?

Ne. Osoba s urednom dokumentacijom sama navodi registarsku oznaku vozila i ova pogodnost vrijedi samo navedeno vozilo.

Na koje razdoblje se izdaje ova naljepnica/pokaz?

Naljepnica/pokaz se izdaje na razdoblje od godine dana ili do vremena do kojeg vrijedi znak pristupačnosti.

Je li ova usluga potpuno besplatna?

Pravo korištenja pogodnosti u potpunosti je besplatno. Organizator parkiranja jednokratno naplaćuje samo naknadu za troškove izrade i izdavanja naljepnice u iznosu od 30,00 kn s pdv-om.

Mora li osoba s invaliditetom osobno dolaziti u prostorije POSLOVNOG PARKA VIROVITICA d.o.o. da bi kupila pokaz?

Ne. U njezino ime naljepnicu/pokaz može zatražiti bilo tko koga osoba s invaliditetom za to ovlasti. (Pisana punomoć nije potrebna.) Podnositelj zahtjeva dužan je navesti svoje ime i prezime te podatke o ispravi kojom dokazuje svoj identitet.

Mogu li ovu pogodnost koristiti za više vozila?

Osoba s invaliditetom ima pravo naljepnicu/pokaz za parkiranje koristiti za jedno vozilo. S obzirom da je naljepnica vezana uz registarsku oznaku vozila nije je moguće koristiti u bilo kojem drugom vozilu.

Mogu li prenijeti naljepnicu/pokaz na drugo vozilo?

Naljepnica/pokaz izdan za jedno vozilo može se prenijeti na drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice/pokaza. Pritom se za novu naljepnicu naplaćuju troškovi izrade i izdavanja u iznosu od 30,00 kn. U tom slučaju stara naljepnica se poništava.

Što ako istekne 2 sata besplatnog parkiranja , a ja se još uvijek nalazim na javnom parkiralištu pod naplatom?

U slučaju prekoračenja vremena vozilo osobe s invaliditetom tretirati će se isto kao i bilo koje drugo vozilo koje je prekoračilo dozvoljeno vrijeme parkiranja.

Ukoliko korisnik i nakon isteka besplatnog vremena parkiranja želi ostati u zoni naplate može to učiniti kupnjom regularne parkirališne karte putem m-parkinga ili na druge načine. Kupljena karta počinje vrijediti s istekom dva besplatna sata.

    ×
    Skip to content