O gašenju požara

Osnovna vatrogasna znanja i ispravna uporaba vatrogasnih aparata i priručnih sredstava u većini slučajeva sprečava nastajanje velikih požara. Preko polovice dojavljenih požara pogasi se još prije dolaska vatrogasne postrojbe.

Pravila prilikom gašenja požara

 • vrata i prozore požarom zahvaćene prostorije držite tako dugo zatvorenim, dok nisu potpuno pripravni vatrogasci za gašenje
 • otvorite prozore na stubištu i u prostorima oko požara, tako da dim iz centra požara nesmetano može izaći u okolinu, te tako spriječi zadimljavanje stubišta
 • prilikom ulaska u prostoriju uđite pognuto i koristite vrata za zaštitu
 • pozor: opasnost od probojnog plamena
 • u klečećem ili puzajućem položaju približite se požaru, tako da se mlazom vode može precizno gasiti
 • počnite intervenciju na mjestu najveće opasnosti proširenja požara
 • vodeni mlaz usmjerite u žar, ne u plamen ili dim!
 • vodom gasiti samo onda, ako se može razaznati mjesto – objekt koji treba gasiti
 • gašenje treba povremeno prekidati, da bi se razišla vodena para i da bi se uočili gorući predmeti i stanje požara
 • Uvijek se držite zaklona!
 • Obratite pažnju na probojni plamen i vodenu paru!
 • Kod zadimljenja napredujte puzajući po podu!
 • Pazite, da Vam je odstup osiguran.
 • Samo uz uporabu izolacionih aparata ulazite u jako zadimljene prostore.

Ako se požar ne može pogasiti raspoloživim sredstvima za gašenje, treba pokušati ograničiti požar na već zahvaćeni prostor.

 • od požara još nezahvaćene predmete otklonite iz požarom zahvaćenog prostora
 • nakon napuštanja opožarenog prostora iza sebe zatvorite vrata! Prije dolaska vatrogasaca ne pokušavajte “zračiti” prostor!
 • vrata u požarnom sektoru držite zatvorena, prvenstveno vrata prema stubištu
 • isključite klima i ventilacione uređaje, zatvorite požarne zaklopke
 • zatvorite plinske i naftne vodove, koji vode u prostoriju zahvaćenu požarom
 • boce sa stlačenim ili zapaljivim plinom na vrijeme izvucite na otvoreno ako nema pogibelji od eksplozije, tj. ako ugrijanu površinu boce možete uhvatiti golim rukama
 • promatrajte okolinu i ako su ugroženi letećim iskrama i plamenim jezicima, u susjednim zgradama i ugroženim prostorima zatvorite sve otvore kao što su prozori, vrata i otvori na potkrovljima.

Po potrebi ugrožena mjesta hladite – vlažite, ako treba i mlazom vode s hidranta.

  ×
  Skip to content