Završetak ogrjevne sezone 2022./2023. i najava radova na toplinskim sustavima

16. svibnja 2023.

Temeljem članka 9. Općih uvjeta za isporuku toplinske energije NN broj 35/14 i 129/15 ogrjevna sezona traje najkasnije do 15.svibnja naredne godine.
Poslovni park Virovitica d.o.o. je sa 15.09.2022.g započeo, a sa današnjim danom 15. svibnja 2023.g. završio s obustavom isporuke toplinske energije za grijanje u gradu Virovitici. Obzirom na broj podstanica spojenih na toplinske sustave, za obustavu grijanja u svim zgradama potrebno je bilo dva dana. S ciljem povećanja sigurnosti i kvalitete isporuke toplinske energije, u razdoblju izvan ogrjevne sezone Poslovni park Virovitica će provesti kontrolu i ispitivanje približno 1000 m postojeće distribucijske toplinske trase, 21 podstanice i 5 kotlovnica sa 12 kotlova.

Sezona grijanja 2022./2023. protekla je uspješno. Isporuka toplinske energije za površinu približnu 29.000 m2 .odvijala se kontinuirano, bez većih prekida. Kako bi i sljedeća ogrjevna sezona protekla bez poteškoća u isporuci toplinske energije, Poslovni park Virovitica d.o.o. će tijekom ljeta provesti radove na kontroli kompletnog sustava.

Krajnji kupci mogu započeti s radovima na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima tek nakon što na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade, isprazne vodu iz sustava grijanja zgrade. Poslovni park Virovitica d.o.o. savjetuje suvlasnicima zgrada da se međusobno dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom. Obavijest o terminu pražnjenja i ponovnog punjenja sustava grijanja biti će istaknuta na ulaznim vratima ili oglasnim pločama zgrada isključivo ako je to potrebno u suprotnom sistem se će ostati pod pritiskom.

Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika ima obavezu dostaviti Poslovnom parku Virovitica d.o.o. pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije. Poslovni park Virovitica d.o.o. će potom napuniti instalacije grijanja pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje otvoriti ventile na svim radijatorima u zgradi. Također, predstavnici suvlasnika zgrada, paralelno s punjenjem sustava, trebaju organizirati i odzračivanje unutarnjih instalacija grijanja.

Ogrjevna sezona 2023./2024. započet će najranije 15. rujna 2023. u skladu s vremenskim uvjetima, a spremnost sustava biti će najkasnije do 01.08.2023.g. te se do navedenog datuma moraju završiti svi radovi unutar stanova na instalacijama grijanja. Sve nedostatke i prigovore na sustav grijanja i redovno funkcioniranje suvlasnici mogu podnijeti preko predstavnika suvlasnika svoje zgrade te ćemo u hitnom roku sanirati nedostatke na zajedničkom sustavu zgrade ili ako je kvar u stanu detektirati ćemo ga i preporučiti radove koji se moraju izvesti.

    ×
    Skip to content