Podnošenje prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača prigovor se podnosi u pisanom obliku najkasnije do isteka roka plaćanja, a može se podnijeti na jedan od sljedećih načina:

  • Neposredno u poslovnim prostorijama – sjedištu Društva, Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 21,
  • Putem pošte na adresu: POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 21,
  • Putem elektroničke pošte Društva na: parking@poslovnipark.hr ili poslovnipark@poslovnipark.hr

U slučaju podnošenja pisanih prigovora korisnicima će se na jedan od prethodno navedenih načina potvrditi zaprimanje prigovora. Na prigovore korisnika Društvo će odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora u pisanom obliku.

Povjerenstvo za reklamacije

Nakon primitka odgovora na pisani prigovor iz članka 10. Zakona odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca na pisani prigovor ako trgovac potrošaču nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku iz članka 10. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača trgovačkog društva POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. kao drugostupanjskom tijelu, na koji je isto dužno odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka istog.

Zadaća Povjerenstva za reklamacije potrošača je donošenje odluka na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.
Odluke Povjerenstva za reklamacije potrošača su konačne te protiv odluke Povjerenstva korisnik može pokrenuti rješavanje spora u izvansudskom i/ili sudskom postupku.

Povjerenstvo za reklamacije:

  • Marina Brođanac Jovanović, dipl.iur. (Poslovni park Virovitica d.o.o.)
  • Tomislav Biondić (Poslovni park Virovitica d.o.o.)
  • Slavko Tremski (Udruga za zaštitu potrošača BBŽ)

    ×
    Skip to content