Pričuva

Pričuva stambene zgrade je novčani fond suvlasnika zgrade iz kojeg se plaća obvezno, nužno i drugo održavanje zgrade. Uplata u pričuvu je zakonska obveza suvlasnika. Da bi suvlasnici imali mogućnost održavanja zgrade i plaćanja troškova (hitne intervencije, manji popravci, čišćenje, stubišna rasvjeta, dizala i sl.), plaća se pričuva. Svaki vlasnik posebnog dijela pričuvu plaća mjesečno. Odluku o visini pričuve po jednom kvadratnom metru donose suvlasnici, a ona ne može biti manja od 1,53kn/ m2 ( 0,20€/m2) , što je zakonski minimum.

Visina pričuve određuje se za svaki stan posebno prema ukupnoj površini stana. Naplatu pričuve organizira i prikuplja upravitelj na žiro-račun zgrade te ju raspoređuje prema potrebi sukladno Zakonu i odluci suvlasnika. Iz pričuve se podmiruju svi obvezni troškovi zgrade te redovno i izvanredno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja. Troškovi koji se plaćaju navedeni su u Zakonu i Uredbi Vlade RH. Suvlasnici mogu odlučiti da se plaćaju i drugi troškovi koji su vezani uz održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Minimalna pričuva

Minimalna zajednička pričuva naplaćuje se svim zgradama koje su u prinudnoj upravi, odnosno tamo gdje suvlasnici nisu sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju sa upraviteljem.

Minimalnu pričuvu koji suvlasnici moraju izdvajati odredio je zakonodavac i to u visini 0,54 % vrijednosti njihovog posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje.(Članak 380.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) U trenutku donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima vrijednost stanova bila je (Etalonska vrijednost) 3.400,00 Kn po m2 . (3.400,00 / 12 mj. = 283,33 Kn x 0,54 % = 1,53kn/ mj ( 0,20€/mj).

Minimalna pričuva zgrade, temeljem etalonske cijene objavljene u Narodnim novinama 100/12, 2012 trebala bi iznositi 2,70 kn po m2 (0,36€ po m2).
(6.000,00 / 12 mj. = 500,00 Kn x 0,54 % = 2,70 Kn/mj (0,36€/mj)).

    ×
    Skip to content