Servisi aparata

Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a po potrebi i češće, ovisno o uvjetima smještaja, o čemu odluku donosi korisnik.

Periodični pregled aparata pod stalnim pritiskom obuhvaća:

1. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja
2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata
3. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu
4. kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata),
5. kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogućena)
6. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje
7. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propirivanje zrakom i obvezatnu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i brtvi
8. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu i lijepljenjem na spremnik aparata
9. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha

Periodični pregled aparata s bočicom obuhvaća naprijed navedene radnje pod 1, 2, 3, 6 i 7 kao i slijedeće radnje:

1. skidanje zatvarača, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi
2. provjeru usponske i uzbudne cijevi
3 provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem
4. upisivanje izvagane mase i datuma na samoljepljivu naljepnicu i lijepljenje na bočicu. Bočice starije od 20 godina odbaciti
5. kod aparata punjenih prahom provjeriti stanje praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela

Kod prijenosnih aparata začepiti otvor spremnika, protresti prah preokretanjem i trešnjom aparata. Prijevozne aparate polegnuti i protresti. Neupotrebljivi prah zamijeniti u cijelosti istovrsnim novim. Prosijavanje praha nije dopušteno. Navedene radnje izvršiti u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme, da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka.

6. aparate za gašenje sa sredstvom na bazi vode isprazniti, izvršiti provjeru unutrašnjosti spremnika na koroziju, te u slučaju da zadovoljava ponovno napuniti. Kontrolnom ispitivanju podliježu vatrogasni aparati čiji je radni pritisak manji od 25 bara i bočice s pogonskim plinom volumena do 0,5 litre.

    ×
    Skip to content